KONSERT OCH MOTIONÄR               Uttrycksfull och infallsrik musik presenterad av bara farten! Gå gärna!


hem                                    program om Konsert och motionär kontakt fRALL - Järnvägsnära nutida musik

söndag 29 augusti
kl 13.00 och 15.00

Konsthallen Lokstallet, Strömstad

Hymn till Saltö
Martin G.Rasten cello

Martin G. Rasten framför nu samtida cellomusik i sommartid på Lokstallet och Hymn till Saltö är signatur. Åke Hermanson komponerade Hymn till Saltö 1985 och tillägnade det Erik Järnåker och Saltögården. Vidare hörs samtida soloverk i cellolitteraturen av Benjamin Britten, Carl Gustav Sparre Olsen, Øystein Sommerfeldt och Mikael Forsman. Fri entré till konsert och utställning. Två konsertavgångar kl 13.00 och 15.00. Välkomna!

www.stromstad.se/kultur/konsthallenlokstallet

www.konsertochmotionar.com

Konsert och motionär i samarbete med Konsthallen Lokstallet

med stöd av Strömstads kommun, Västra Götalandsregionen och Kulturrådet


Konsert och motionär presenterar några av vår tids flyhänta och hurtiga musiker. Ströva gärna fram längs motionsslingan, promenadstråket, eller gångvägen mot ibland nya konsertrum. Upplev den uttrycksfulla och ekvilibristiska musiken framföras av bara farten. Välkomna!


_____________________________________________________________________

   Mikael Forsman i samarbete med GAC, Göteborg Artist Center