KONSERT OCH MOTIONÄR               Uttrycksfull och infallsrik musik presenterad av bara farten! Gå gärna!


hem                                    program om Konsert och motionär kontakt fsöndag 3 juli kl 13.00
Konsthallen Lokstallet, Strömstad

EN TRIPP LÄNGS INLANDSBANAN

Stina Hellberg Agback harpa
Eva Lindal violin
Per Egland komposition/sten
Mattias Hellberg konstnär/synt

Följ musikerna Stina Hellberg Agback harpa, Eva Lindal violin, Per Egland komposition/sten och konstnären Mattias Hellberg längs Inlandsbanan. Upplev en utforskande resa i text, musik, konst och performance. Ta del av den kreativa rikedom som blomstrat i Norrlands inland. Gamla kulturskatter möter nyskapande musik och konst i en fantasieggande föreställning. Hör musik inspirerad av samer, rallare, vilda djur, arbetarrörelsen, och mycket mer. Varmt välkomna! 

Föreställningen framförs med stöd av Musikverket, Kulturrådet och Längmanska Kulturfonden.

www.stromstad.se/konsthallenlokstallet

www.konsertochmotionar.com

RALL - Järnvägsnära nutida musik
Konsert och motionär i samarbete med Konsthallen
Lokstallet

med stöd av Strömstads kommun, Västra Götalandsregionen och Kulturrådet


Konsert och motionär presenterar några av vår tids flyhänta och hurtiga musiker. Ströva gärna fram längs motionsslingan, promenadstråket, eller gångvägen mot ibland nya konsertrum. Upplev den uttrycksfulla och ekvilibristiska musiken framföras av bara farten. Välkomna!


_____________________________________________________________________

   Mikael Forsman i samarbete med GAC, Göteborg Artist Center