KONSERT OCH MOTIONÄR               Uttrycksfull och infallsrik musik presenterad av bara farten! Gå gärna!


hem                                    program om Konsert och motionär kontakt f


Musikvandring Lödöse-Mauritzberg lördag 22 augusti 2020
med Ulrika Davidsson/Joel Speerstra, Bo Björklund och Stinas visor 

OBS! endast förbokade platser!

Ulrika Davidsson och Joel Speerstra startar upp kl 12.00 med konsert i S:t Peders kyrka, Lödöse. Hör fantastisk musik av Bach och Ming Tsao för det nybyggda instrumentet duoklavikord. Följ därefter Bo Björklund och hans historiska utblickar längs pilgrimsleden Lödöse-Getås till ny konsert i Mauritzbergs kvarn. Vid ankomst ca kl. 18.00 startar konsertsittning 1, där möter Stinas visor upp i sommarkvällen med underfundig text och musik av Stina Klintbom. Café med soppa och fika, öppet från kl 17.00.

Konsertsittning 2 med Stinas visor i kvarnen startar kl. 20.00 med förbokade platser. Gå gärna! Välkomna!

Biljetter, förbokas! Begränsat antal deltagare enligt myndigheternas rekommendationer.
Konsertsittning 1 med konsert i Lödöse, vandring och konsert i Mauritzbergs kvarn
250kr/150kr (stud)
mauritzbergkultur@telia.com,  0707 320 231

Konsertsittning 2 kl. 20.00 i Mauritzberg
150kr/100kr (stud)
mauritzbergkultur@telia.com,  0707 320 231

mauritzbergkultur@telia.com 0707 320231
Fri entré till S:t Peders kyrka

Logi i Mauritzberg (obs! begränsat antal platser)mauritzbergkultur@telia.com 0707 320231 Eventuell transport på egen hand

       
program
Lördag 22 augusti kl 12.00 S:t Peders kyrka, Lödöse
ULRIKA DAVIDSSON
och  JOEL SPEERSTRA duoklavikord

kl 13.00 Vandring längs PILGRIMSLEDEN LÖDÖSE-GETÅS till Mauritzberg
BO BJÖRKLUND

Information och kartor lodoseleden.se

-café vid Mauritzbergs kvarn från kl 17.00. 

ankomstkonsert ca kl 18.00 Kvarnen, Mauritzberg, Hålanda
STINAS VISOR

www.mauritzbergkultur.wordpress.com
www.konsertochmotionar.com


Konsert och motionär produktion i samarbete med Kultur På Mauritzberg,
Skepplanda pastorat, Svenska kyrkan
och GAC
med stöd av 
Västra Götalandsregionen, Kulturrådet och Ale kommun


Konsert och motionär presenterar några av vår tids flyhänta och hurtiga musiker. Ströva gärna fram längs motionsslingan, promenadstråket, eller gångvägen mot ibland nya konsertrum. Upplev den uttrycksfulla och ekvilibristiska musiken framföras av bara farten. Välkomna!


_____________________________________________________________________

   Mikael Forsman i samarbete med GAC, Göteborg Artist Center