KONSERT OCH MOTIONÄR               Uttrycksfull och infallsrik musik presenterad av bara farten! Gå gärna!


hem                                    program om Konsert och motionär kontakt f
Mötesplats Dorotea med Duo Gelland
29 mars Medborgarhuset

kl 17:30 Träffpunkt delta med ditt berättande eller instrument, medtag instrument

kl 19.00 Konsert

Duo Gelland möter det poetiska och musikantiska Dorotea! Hör Jieleden vuilie / Livets jojk av Olof Lindgren komponerad på initiativ av journalisten Pål Doj, och En Lapp-Nils legend efter Berta Magnussons texter om den samiske spelmannen Nils Jonsson. Hör musiken efter Sören Johansson och Babba Lisa och Helmer Grundströms diktning i oväntade musikantiska kombinationer. Dessutom hörs musik för två violiner av Vivaldi, Förare och Forsman. Ta del av rikt skapande när skolelevers verk här presenteras. Delta på träffpunkten kl 17:30 – kanske med din ensemble, solo eller med ditt berättande. Delta gärna på konserten kl 19.00! Fri entré. Välkomna!

Cecilia Gelland och Martin Gelland violiner

arrangeras i samarbete med
Strandenskolan, Risbäcks fjällskola, Dorotea kommun
Konsert och motionär – Mötesplats Västerbotten med Duo Gelland, Svenska kyrkan, Dorotea Musik- och Riksteaterförening,
Helmer Grundström-sällskapet och GAC
produceras i samarbete med Mikael Forsman/Konsert och motionär
med stöd av
Kulturrådet, Svenska kyrkan och Dorotea kommun
– Årets berättarkommun
 

www.konsertochmotionar.com
www.duogelland.comKonsert och motionär presenterar några av vår tids flyhänta och och hurtiga musiker. Ströva gärna fram längs motionsslingan, promenadstråket, eller gångvägen mot ibland nya konsertrum. Upplev den uttrycksfulla och ekvilibristiska musiken framföras av bara farten. Välkomna!


_____________________________________________________________________

   Mikael Forsman i samarbete med GAC, Göteborg Artist Center